Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin folosirea acestui SITE, inclusiv înregistrarea pentru accesul în zonele de Securitate, UTILIZATORUL își dă consimțământul ca DIN INIMA ȚĂRII să proceseze orice data personală încredințată, incluzând orice dată clasificată de Regulamentul UE 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) și ca dată cu caracter personal senzitivă, în concordanță cu politica de confidențialitate dininimatarii.ro.

CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA

DIN INIMA ȚĂRII este denumirea comercială a Rus Marilena Persoană Fizică Autorizată, cu sediul social în Rupea, strada Cetății, numărul 40, județul Brașov, având Codul Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului 44888610, sub numărul F8/1006/2021 (în continuare „DIN INIMA ȚĂRII” sau „noi”). Potrivit cu legislația care reglementează protecția datelor, suntem OPERATOR atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Pentru orice informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, aveți la dispoziție adresa de email, din cadrul SITE-ului, la secțiunea Contact (de atasat linkul catre sectiunea contact). Vă rugăm în subiectul emailului să menționați: în atenția responsabilului DIN INIMA ȚĂRII cu protecția datelor.

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în general în mod direct, chiar de la dumneavoastră. În calitate de UTILIZATOR/CLIENT, aveți control asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți, după cum urmează:
• În momentul în care vă creați cont pe SITE-ul nostru, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, etc.
• În secțiunea „Contul meu” din SITE, puteți să adăugați informații suplimentare, precum: număr de telefon mobil, număr de telefon fix, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, ș.a.
• La plasarea unei comenzi, ne oferiți informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.
• Este posibil să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră ca și UTILIZATOR (de ex. produsele vizualizate / adăugate în favorite / achiziționate) în timpul navigării pe SITE-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră.
• Pe SITE-ul nostru web putem stoca și colecta informații folosind cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri a SITE-ului dininimatarii.ro.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

DE CE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL?
Scopuri și Temeiuri

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
1. Pentru prestarea serviciilor DIN INIMA ȚĂRII în beneficiul dumneavoastră
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
• Crearea și administrarea contului în cadrul SITE-ului dininimatarii.ro;
• Prelucrarea comenzilor, preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
• Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele sau serviciile achiziționate;
• Returnarea produselor în conformitate cu legislația în vigoare;
• Rambursarea contravalorii produselor în conformitate cu legislația în vigoare;
• Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dumneavoastră sau la produsele și serviciile DIN INIMA ȚĂRII.
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între DIN INIMA ȚĂRII și CLIENT/UTILIZATOR/CUMPĂRĂTOR. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Colectarea și utilizarea anumitor informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de CUMPĂRĂROR ne ajută în acest scop. Vă putem recomanda să completați chestionare cu privire la gradul de satisfacție în urma finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
3. Pentru marketing
În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (e-mail, SMS, apel telefonic, etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” sau ați arătat interes să le achizitionați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
• Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi.
• Contactarea DIN INIMA ȚĂRII folosind detaliile de la secțiunea Contact.
Întreprindem toate aceste acțiuni, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să soluționăm cererea dumneavoastră.
4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
• Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor acestuia față de atacuri cibernetice:
• Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
• Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont pe SITE-UL nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizorilor de servicii de marketing,telemarketing, furnizorilor de servicii de cercetare de piață, societăților de asigurare, furnizorilor de servicii IT, altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
Acest site poate conține link-uri către alte site-uri. Dininimatarii.ro nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul datelor colectate pe acest site.

TRANSFERUL DATELOR ÎN STRĂINĂTATE

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.
Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
Ne vom asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.
Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse la secțiunea Contact din prezentul SITE, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

SECURITATE

SITE-ul dininimatarii.ro adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale UTILIZATORILOR noștri. Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.
Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi STRIPE INC. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate. Consultați politica de confidențialitate a STRIPE INC. la linkul următor: https://stripe.com/en-ro/privacy.
Chiar dacă noi luăm măsuri pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, nu putem fi responsabili pentru vulnerabilitățile unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. În consecință, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate.

CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDRP), vă sunt recunoscute o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, astfel că:
• dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal (art. 13-15) (să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal, să vă punem la dispoziție o copie a acestor date, să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin acest document.)
• dreptul la rectificare (art. 16) a datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
• dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)
DE REȚINUT: înainte să vă exercitați acest drept, ESTE INDICAT să descărcați din contul de CLIENT/UTILIZATOR și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului DIN INIMA ȚĂRII, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestora este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.
• dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18)
• dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră și prelucrarea se face prin mijloace automate.
• dreptul la opoziţie (art. 21),
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22)
• dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

..:..
Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
…..

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse pe SITE la secțiunea Contact.

COMUNICAREA MODIFICĂRILOR

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către UTILIZATORI/CLIENȚI prin email, astfel încât aceștia să fie întotdeauna informați cu privire la datele pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe, dacă există, le facem publice. UTILIZATORII vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informațiilor în alte scopuri. Vom utiliza datele în concordanță cu politica sub care au fost culese informațiile.